Soluna Spa & Wellness, oas för inre harmoni vid Triangeln i Malmö
Soluna Spa & Wellness, oas för inre harmoni vid Triangeln i Malmö

Homeopati

Soluna Spa & Wellness, oas för inre harmoni vid Triangeln i Malmö
Soluna Spa & Wellness, oas för inre harmoni vid Triangeln i Malmö

HOMEOPATI

Soluna Spa & Wellness, oas för inre harmoni vid Triangeln i Malmö

Klassisk homeopati

FÖRSTA BESÖKET ~ 1.5-2 timmar ~ 1290 kr


Homeopatmedicin ingår i första besöket * boka gärna en gratis konsultation per telefon om du har frågor och funderingar. Om Homeopati Homeopati är en över 200 årig välbeprövad medicinsk behandlingsmetod som stimulerar kroppens eget immunförsvar att läka sig själv. Grundläggande för homeopatin är likhetsprincipen ”Simila similibus curentur” vilket betyder ”lika botar lika”. Med detta menas att samma substans som kan producera ett visst antal symtom hos en frisk människa också kan användas för att bota samma symtom hos en sjuk människa. En klassisk homeopat utgår alltid från en helhetsbild och ser till alla symtom, såväl fysiska, som emotionella och mentala. Homeopatin behandlar inte dina symtom utan grundorsaken till dem. Att vara klassisk homeopat är som att vara detektiv, att försöka hitta orsaken till dina symtom och att se hela dig, objektivt. Hur går en behandling till? Det första mötet tar ca 1,5-2 timmar. Du får berätta om dina besvär, om när och hur de yttrar sig och även om din bakgrund. Jag gör en omsorgsfull anamnes. Efter att ha gjort en bedömning och valt ut ett homeopatmedel får du ett medel hemskickat. En uppföljning görs under den första veckan och därefter bokas en ny tid in efter ca 4-6 veckor. Har du kroniska besvär som du haft länge kan det också ta längre tid för din kropp att läka sig själv. Symtom du inte haft så länge går fortare att behandla. Akuta besvär såsom ex. halsont, urinvägsinfektion, influensa, feber etc kan gå mycket snabbt att behandla.
ÅTERBESÖK ~ ca 45 min ~ 650 kr


Ny homeopatmedicin ingår.
AKUTBESÖK ~ ca 30 min ~ 500 kr


Homeopatmedicin ingår